Hoạt động

YDV Garage Sale 2023

GarageSaleYDV đã trải qua 8 mùa. Và như cả nhà đều biết, YDV khó mà duy trì tổ chức được Garage Sale hàng năm nếu không nhận được sự hỗ trợ và đóng góp của các anh chị em bạn bè gần xa về mọi mặt và dưới nhiều hình thức. YDV xin chân thành cảm ơn tình cảm của cả nhà.

GS năm nay sẽ được tổ chức vào 2 ngày 16-17/12/2023. Từ 9:00 đến 20:00 mỗi ngày. YDV xin cảm ơn sự đóng góp và hỗ trợ to lớn từ:

0. VAIB (37 Bế Văn Cấm, P. Tân Kiểng, Quận 7): tài trợ địa điểm tổ chức GS2023.
1. Art Gallery Thánh Gióng (21 đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7): hỗ trợ địa điểm tổ chức GS2023.
2. Thú y Như Ý: hỗ trợ kho và nhân sự tiếp nhận vật phẩm đóng góp từ mạnh thường quân.
3. Just4Pet: hỗ trợ kho và nhân sự tiếp nhận vật phẩm đóng góp từ mạnh thường quân.
4. Dầu dừa Kim Long: đóng góp vật phẩm.
5. Nhà của Futomaki: đóng góp vật phẩm.
6. Giang Ơi và Team: đồng hành cùng GS.
7. HMB Workshop: hỗ trợ kho và nhân sự tiếp nhận vật phẩm đóng góp từ mạnh thường quân.

8. Chị Huyền Tú: đóng góp vật phẩm.
9. Chị Huỳnh My – 0949***869 đóng góp vật phẩm tại HMP Workshop
10. Anh/Chị Ng Cường – 0905***623 đóng góp vật phẩm tại HMP Workshop
11. Chị Hoa – 0906***818 đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop
12. Anh/Chị Ngọc Xuân (096***413): đóng góp vật phẩm.
13. Chị Phương Thanh (0933***415): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
14. Chị Trang (0924***233): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
15. Chị Loan (0984***230): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
16. Chị Tú (0778***774): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
17. Chị Trà (0909***364): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
18. Chị Ánh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
19. Anh Khôi: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
20. Anh/Chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
21. Chị Hoa: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
22. Anh/Chị L: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
23. Anh Sang (077***053): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
24. Chị Trà (0909***364): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
25. Chị Phượng (097***699): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
26. Chị Hương (0938***193): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
27. Chị Dung (0343***499): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
28. Chị Linh (0905***162): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
29. Chị Trà (0909***364): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
30. Chị My (094***686): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
31. Anh/chị ThanhBinh Luu (0903***787): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
32. Chị Trúc (0988***951): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
33. Anh Trí Thông (0939***568): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
34. Anh/chị Đỗ Tường Thanh Khiết (0977***722): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
35. Anh Hoàng Tiến (0983***953): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
36. Chị Thanh (0327***686): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
37. Chị Anh Thư (0906***436): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
38. Chị Huyền Tú (0913***672): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
39. Chị Thư Đặng (0908***108): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
40. Chị Yến Anh (0355***443): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
41. Chị Hiền (0933***078): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
42. Cô Bích Ly (0906***039): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
43. Chị Ly (0786***910): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
44. Chị Thảo (0938***306): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
45. Chị Phương (0913***606): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
46. Chị Tố Liên: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
47. Chị Tú Quỳnh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
48. Anh/chị (0796***399): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
49. Chị Thư Nguyễn (0973***560): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
50. Chị Nguyễn Nguyệt (0908***958): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
51. Chị Huệ Bình (0938***165): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
52. Anh/chị Viên (0906***649): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
53. Anh/chị Lương Sơn: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
54. Anh/chị Thanh Châu: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
55. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
56. Chị Trang (0779***377): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
57. Anh/chị Châu Huỳnh (0889***060): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
58. Chị Thủy (0908***562): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
59. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
60. Cty Brand KVina: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
61. Anh/chị Nini: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
62. Chị Trân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
63. Chị Thủy (mẹ Thơ): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
64. Chị Khuyên (0776***806): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
65. Chị Xuân Ny (0902***762): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
66. Anh Huy (0703***914): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
67. Chị Trâm (0342***085): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
68. Chị Lan (0935***805): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
69. Chị Thủy (0908***562): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
70. Anh Trọng Huy (0943***106): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
71. Chị Bình (0908***607): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
72. Cô Thủy (0943***123): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
73. Chị Trinh (0933***485): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
74. Anh Châu (0938***716): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
75. Chị Phương Uyên (0932***298): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
76. Anh/chị Ngọc Phan (0918***088): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
77. Chị Trâm (0986***328): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
78. Chị Bình (0908***607): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
79. Chị Hà (0901***379): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
80. Anh Đoàn Lê (0353***987): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
81. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
82. Chị Nguyễn Thị Hằng (0937***188): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
83. Anh/chị Su Store (0909***492): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
84. Anh/chị Gia Minh (0908***981): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
85. Chị Thu Nguyệt (0907***745): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
86. Chị Cầm (0787***924): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
87. Chị Hồng Hạnh (0933***508): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
88. Chị Ngọc (0979***784): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
89. Chị Xuân Ni: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
90. Anh Bảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
91. Chị Vy (0767***731): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
92. Chị Thảo (0945***643): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
93. Chị Ngân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
94. Chị Dương (0358***965): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
95. Anh/chị An Nguyên (0764***966): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
96. Anh Xuân Thanh (0983***495): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
97. Chị Lê Huyền Mỹ Trinh (0909***882): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
98. Anh/chị Tô Hoàng Châu (0396***420): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
99. Chị Thảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
100. Chị Vy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
101. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
102. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
103. Anh/chị Ca Dao (0906***991): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
104. Chị Xuân Ni: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
105. Anh Bảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
106. Chị Vy (0767***731): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
107. Chị Thảo (0945***643): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
108. Chị Ngân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
109. Chị Dương (0358***965): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
110. Anh/chị An Nguyên (0764***966): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
111. Anh Xuân Thanh (0983***495): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
112. Chị Lê Huyền Mỹ Trinh (0909***882): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
113. Anh/chị Tô Hoàng Châu (0396***420): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
114. Chị Thảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
115. Chị Vy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
116. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
117. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
118. Chị Trang Nguyễn (Texas): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
119. Chị Vân Anh (0987***906): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
120. Chị Ngân (0909***322): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
121. Anh Hoàng Tiến (0983***953): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
122. Chị Vy (0702***058): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
123. Chị Kiều Tiên (0332***326): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
124. Chị Hoang Le Kim Truc: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
125. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
126. Anh Nguyễn Hậu: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
127. Chị Trác Thúy Miêu: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
128. Anh Lê Trí (0905***076): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
129. Chị Trang (0924***233): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
130. Chị Hà (0909***505): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
131. Anh Phương Duy (0778***339): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
132. Chị Hoài Thương (0928***695): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
133. Anh/chị Thanh (0789***500): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
134. Chị Hà My (0933***958): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
135. Chị Âu (0797***838): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
136. Anh/chị Hoàng Anh (0983***115): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
137. Anh/chị Thi (0968***968): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
138. Xà phòng dừa – dầu dừa Kim Long: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
139. Chị Hoàng Oanh (0981***985): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
140. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
141. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
142. Chị Trinh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
143. Chị Châu: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
(tiếp tục cập nhật)
144. Chị Trang (0939***192): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
145. Anh/chị Bửu Châu (0353***817): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
145. Chị Hân (0365***561): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
146. Chị Ánh (0859***024): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
147. Anh Khải Văn (0909***071): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
148. Anh/chị Gia Minh (0362***393): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
149. Chị Quỳnh Anh (0786***884): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
150. Chị Thu Nguyệt (0907***745): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
151. Chị Bùi Trọng Thuỳ Linh (0786***914): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
152. Anh/chị ẩn danh (0904***209): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
153. Anh/chị Helen Jewelry VN (0918***545): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
154. Cty Brand K Vina: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
155. Anh/chị Nil Nguyen (0902***144): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
156. Chị Uyên: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
157. Chị Quỳnh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
158. Chị Yến: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
159. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
160. Anh Lâm (0918***617): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
161. Anh/chị Tú Lê (0899***378): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
162. Chị P.Thảo (0779089163): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
163. Chị Lê Nguyên (0797***740): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
164. Chị Viên (0906***694): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
165. Chị Nhã: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
166. Chị Lan Anh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
167. Chị Xuân Vy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
168. Chị Mỹ Trân (0392***797): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
169. Chị An: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
170. Chị Song Ngân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
171. Chị Huệ Bình (0938***165): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
172. Chị Ngọc Anh (0335***006): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
173. Anh/chị ẩn danh (0767***263): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
174. Chị Xuân Vy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
175. Chị Bích Hằng (0969316531): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
176. Anh/chị Nguyen (0902***144): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
177. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
178. Chị Khuyên (0399***911): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
179. Anh/chị Châu (0984***853): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
180. Chị Bình (0931***304): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
181. Chị Lệ Xuân (0909***218): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
182. Chị Tiên (0907***510): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
183. Chị Hiền (0979***622): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
184. Chị Liên (0907***676): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
185. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
186. Cô Gấm (0844***835): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
187. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
188. Anh/chị Meo Meo: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
189. Chị Yên Du: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
190. Lò Gốm Tê Tê: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
191. BESTONLY: đóng góp vật phẩm.
192. Zambala Dzi – Thiên Châu Tây Tạng: đóng góp vật phẩm.
193. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
194. Anh/chị Dương Ng (***5965): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
195. Chị Vân Mi: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
196. Anh/chị Giang Doan (0909***033): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
197. Chị My (0938***249): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
198. Chị Tiên (0907***510): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
199. Trang (0906***598): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
200. Fanpage Rừng Trong Túi đại diện chị Lê Thị Mỹ Duyên (0869***820): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
201. Chị Nga (0902***573): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
202. Anh Nam (0941***033): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
203. Chị Quỳnh Như (0932***997): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
204. Chị Mỹ Anh (0774***966): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
205. Anh/chị Quan (0931***270): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
206. Chị Thủy (0985***411): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
207. Chị Ngô Huệ Thanh (0932***331): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
208. Chị Minh (0902***020): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
209: Chị Tử Yên: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
210. Chị Uyên (0906***843): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
211. Chị Diệu (0919***036): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
212. Chị Dung (0896***105): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
213. Chị Tường Vy (0983***894): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
214. Chị Quỳnh (0983***481): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
215. Chị Phương Uyên (0932***298): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
216. Chị Ngọc (0979***784): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
217. Chị Yến Thư (0971***397): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
218. Anh/chị Thuận (0983***251): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
219. Chị Hoa (0906***818): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
220. Chị Mỹ Linh (0971***664): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
221. Anh/chị Kha (0988***839): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
222. Chị Hồng Yến (0938***370): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
223. Chị Cẩm Tú (0764***041): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
224. Chị Ngân (0988***446): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
225. Chị Thanh Xuân (0338***026): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
226. Chị Trang (0903***577): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
227. Chị Tiên (0907***510): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
228. Anh/chị Giang (0866***065): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
229. Chị Ngọc (0782***649): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
230. Anh Nhật Huy (0372***006): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
231. Chị Bích Hồng (0827***358): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
232. Chị Nguyễn Ngọc Thuỳ (0785***898): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
233. Chị Nguyễn Thu Giang (0987***756): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
234. Chị Trang (0901***718): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
235. Chị Trà (0909***364): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
236. Chị Mỹ Hiền (0981***150): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
237. Cứu Hộ Chó Mèo Sài Gòn Time – SGT đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
238. Chị Yến (0938***865): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
239. Chị Lan (0935***805): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
240. Chị Diệp Thảo (0938***348): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
241. Chị Nghi (0909***858): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
242. Chị Dung (0908***019): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
243. Chị Hồng Hạnh (0933***508): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
244. Chị Hà (0772***911): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
245. Chị Hải My (0906***553): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
246. Chị Anh Thư (0963***418): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
247. Chị Ngọc Hân (0773***211): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
248. Anh Ken (0987***520): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
249. Anh Sang (0775***053): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
250. Anh Duy (0908***673): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
251. Chị Ly: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
252. Chị Phụng (0932***013): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
253. Chị Yến Anh (0938***195): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
254. Anh Hùng (0972***982): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
255. Chị Mỹ (0903***473): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
256. Chị Thư (0832***666): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
257. Chị Sam (0899***787): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
258. Chị Vy (0937***605): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
259. Chị Như (0988***795): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
260. Chị Phương Thảo (0902***777): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
261. Chị Kiều Minh (0907***989): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
262. Chị Xuân Vân (0385***881): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
263. Chị Thảo (0379***970): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
264. Anh/chị Canellia Ng (0787***924): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
265. Chị Hoài Phương (0938***081): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
266. Anh/chị Sa (0339***990): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
267. Anh/chị Ya Ya Nguyễn (0935***935): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
268. Anh/chị Bình (0931***304): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
269. Anh/chị Linh (0908***004): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
270. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
271. Anh/chị Alpha Seven (0965***446): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
272. Chị Uyên: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
273. Anh Tuấn Anh (0908***777): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
274. Anh/chị Nhật Quỳnh (0963***534): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
275. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
276. Chị Thu Nga (0377***628): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
277. Chị Kim Ngân (0919***195): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
278. Anh/chị Tâm (0777***639): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
279. Chị Thoa (0767***263): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
280. Anh/chị Minh (0932***076): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
281. Chị Vi Ngân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
282. Chị Lan Hương (0703***788): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
283. Anh/chị Châu (0905***828): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
284. Anh/chị ẩn danh (0372***266): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
285. Chị Nguyễn Thị Hồng Anh (0397***351): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
286. Chị Danh Thị Anh Đào (0905***924): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
287. Chị Ngọc Loan: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
288. Chị Yến: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
289. Anh/chị Hiển: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
290. Kim Ngân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
291. Chị Vân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
292. Chị Thảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
293. Chị Dung: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
294. Chị Khuyên: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
295. Chị Ngọc Linh (0339***329): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
296. Chị Trân (0918***287): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
297. Chị Mai Kim Ngân (0348***407): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
298. Anh/chị Tom Ù: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
299. Anh/chị Lê Nguyên (0797***740): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
300. Chị Thanh Trúc (0909***200): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
301. Anh/chị Long Phụng (0903***684): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
302. Anh/chị Kim Lý (0931***353): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
303. Chị Thủy (0985***411): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
304. Chị Thanh Xuân: đóng góp vật phẩm từ Long Khánh.
305. Chị Quỳnh (0902***600): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
306. Anh Long (0966***271): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
307. Chị Mai Nhung (0932***413): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
308. Chị Mai Thanh (0911***606): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
309. Chị Ngọc (0889***086): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
310. Chị Mỹ Dung (0772***692): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
311. Anh Quang (0931***270): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
312. Chị Thủy (0908***562): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
313. Chị Bích Nguyệt (0911***196): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
314. Anh/chị Thanh (0932***331): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
315. Chị Ngọc (0977***123): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
316. Chị Nguyệt (0907***745): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
317. Chị Cẩm Tú (0764***041): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
318. Chị Thu Hằng (0906***168): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
319. Chị Ánh Ngọc: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
320. Chị Ngọc Hân: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
321. Chị Hồng Quyên: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
322. Chị Lương Vân: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
323. Chị Ánh (0399***009): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
324. Anh/chị Rubik Cube (0938***327): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
325. Chị Cao Hạnh: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
326. Chị Trâm (0918***293): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
327. Anh/chị Thái Y Linh (0908***004): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
328. Anh/chị Hoa Quang (0938***602): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
329. Chị Hà (0934***192): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
330. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
331. Chị Lan Anh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
332. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
333. Anh/chị ẩn danh (0358***965): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
334. Chị Thao Tran: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
335. Chị Hương Giang (0792***708): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
336. Chị Vy (0934***628): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
337. Chị Mi Nguyễn: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
338. Anh/chị Đốm và Múp (0938***038): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
339. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (0367***689): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
340. Anh/chị ẩn danh (0708***930): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
341. Anh/chị ẩn danh (0909***267): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
342. Anh Quang Anh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
343. Chị Thuỳ Dương (0933***283): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
344. Anh/chị ẩn danh (0909***267): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
345. Anh/chị ẩn danh (0922***569): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
346. Anh/chị Wendy Nguyen: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
347. Chị Thuy Hang: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
348. Anh/chị Hoàng Anh (0983***115): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
349. Chị Hoài Thương (0938***081): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
350. Chị Tô Mỹ Anh (0393***300): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
351. Anh/chị Nghi Tịnh (0789***778): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
352. Chị Thùy Linh (0903***946): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
353. Anh/chị Gia Minh (0362***393): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
354. Chị Mai Ái Linh (0702***615): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
355. Chị Trâm (0902***243): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
356. Chị Lan (0918***121): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
357. Anh/chị Bình (0336***190): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
358. Chị Tiên (0934***579): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
359. Anh/chị Hoàng Anh (0983***115): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
360. Chị Hoài Thương (0938***081): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
361. Chị Tô Mỹ Anh (0393***300): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
362. Chị Hà Linh (0943***895): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
363. Anh/chị Bun (0979***496): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
364. Anh Quang (0937***616): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
365. Chị Trang (0939***192): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
366. Anh/chị Đỗ (0763***442): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
367. Chị Khánh Chi (0916***515): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
368. Chị Như Ý (0934***043): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
369. Chị Lê Duyên (0326***434): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
370. Chị Nghi Tịnh (0789***778): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
371. Anh/chị Tâm (0908***212): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
372. Chị Vân Anh (0378***949): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
373. Chị Minh Duyên (0931***493): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
374. Chị Trinh (0775***611): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
375. Anh/chị Châu Huỳnh (0939***896): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
376. Anh/chị Hồng Phước (0919***099): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
377. Anh/chị Minh Châu (0934***550): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
378. Chị Quỳnh Như (0777***050): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
379. Chị Thanh Trinh (0919***952): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
380. Chị Minh Thư (0908***423): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
381. Chị Ngân (0933***089): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
382. Anh Hưng (0977***251): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
383. Anh/chị Phương (0938***081): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
384. Anh/chị Gia An (0933***778): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
385. Anh/chị Phương Nhi và Hải Anh (0908***611): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
386. Chị Thanh Trúc (0975***970): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
387. Chị Huyền Tú (0913***672): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
388. Anh/chị Tú Lê (0907***100): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
389. Anh Hậu (0788***438): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
390. Chị Minh Tuyền (0901***656): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
391. Chị Thoa (0767***263): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
392. Anh/chị Trần Phương Anh (0888***087): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
305. Chị Quỳnh (0902***600): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
306. Anh Long (0966***271): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
307. Chị Mai Nhung (0932***413): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
308. Chị Mai Thanh (0911***606): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
309. Chị Ngọc (0889***086): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
310. Chị Mỹ Dung (0772***692): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
311. Anh Quang (0931***270): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
312. Chị Thủy (0908***562): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
313. Chị Bích Nguyệt (0911***196): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
314. Anh/chị Thanh (0932***331): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
315. Chị Ngọc (0977***123): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
316. Chị Nguyệt (0907***745): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
317. Chị Cẩm Tú (0764***041): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
318. Chị Thu Hằng (0906***168): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
319. Chị Ánh Ngọc: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
320. Chị Ngọc Hân: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
321. Chị Hồng Quyên: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
322. Chị Lương Vân: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
323. Chị Ánh (0399***009): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
324. Anh/chị Rubik Cube (0938***327): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
325. Chị Cao Hạnh: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
326. Chị Trâm (0918***293): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
327. Anh/chị Thái Y Linh (0908***004): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
328. Anh/chị Hoa Quang (0938***602): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
329. Chị Hà (0934***192): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
330. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
331. Chị Lan Anh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
332. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
333. Anh/chị ẩn danh (0358***965): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
334. Chị Thao Tran: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
335. Chị Hương Giang (0792***708): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
336. Chị Vy (0934***628): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
337. Chị Mi Nguyễn: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
338. Anh/chị Đốm và Múp (0938***038): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
339. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (0367***689): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
340. Anh/chị ẩn danh (0708***930): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
341. Anh/chị ẩn danh (0909***267): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
342. Anh Quang Anh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
343. Chị Thuỳ Dương (0933***283): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
344. Anh/chị ẩn danh (0909***267): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
345. Anh/chị ẩn danh (0922***569): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
346. Anh/chị Wendy Nguyen: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
347. Chị Thuy Hang: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
348. Anh/chị Hoàng Anh (0983***115): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
349. Chị Hoài Thương (0938***081): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
350. Chị Tô Mỹ Anh (0393***300): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
351. Anh/chị Nghi Tịnh (0789***778): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
352. Chị Thùy Linh (0903***946): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
353. Anh/chị Gia Minh (0362***393): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
354. Chị Mai Ái Linh (0702***615): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
355. Chị Trâm (0902***243): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
356. Chị Lan (0918***121): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
357. Anh/chị Bình (0336***190): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
358. Chị Tiên (0934***579): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
359. Anh/chị Hoàng Anh (0983***115): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
360. Chị Hoài Thương (0938***081): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
361. Chị Tô Mỹ Anh (0393***300): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
362. Chị Hà Linh (0943***895): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
363. Anh/chị Bun (0979***496): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
364. Anh Quang (0937***616): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
365. Chị Trang (0939***192): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
366. Anh/chị Đỗ (0763***442): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
367. Chị Khánh Chi (0916***515): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
368. Chị Như Ý (0934***043): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
369. Chị Lê Duyên (0326***434): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
370. Chị Nghi Tịnh (0789***778): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
371. Anh/chị Tâm (0908***212): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
372. Chị Vân Anh (0378***949): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
373. Chị Minh Duyên (0931***493): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
374. Chị Trinh (0775***611): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
375. Anh/chị Châu Huỳnh (0939***896): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
376. Anh/chị Hồng Phước (0919***099): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
377. Anh/chị Minh Châu (0934***550): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
378. Chị Quỳnh Như (0777***050): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
379. Chị Thanh Trinh (0919***952): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
380. Chị Minh Thư (0908***423): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
381. Chị Ngân (0933***089): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
382. Anh Hưng (0977***251): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
383. Anh/chị Phương (0938***081): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
384. Anh/chị Gia An (0933***778): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
385. Anh/chị Phương Nhi và Hải Anh (0908***611): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
386. Chị Thanh Trúc (0975***970): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
387. Chị Huyền Tú (0913***672): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
388. Anh/chị Tú Lê (0907***100): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
389. Anh Hậu (0788***438): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
390. Chị Minh Tuyền (0901***656): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
391. Chị Thoa (0767***263): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
392. Anh/chị Trần Phương Anh (0888***087): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
393. Chị Trang Đài, Nhà hàng Chay Hoa Đăng: đóng góp vật phẩm.
394. Anh Nhân Mèo: hỗ trợ vận chuyển vật phẩm từ Mỹ về VN.
395: Chị Nhài Jasmine: đóng góp vật phẩm từ Mỹ.
396. Anh/chị ẩn danh (0932***020): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
397. Anh/chị P.U: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
398. Anh/chị Tha (076***124): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
399. Chị Phương Hồng (0939***388): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
400. Anh Đại: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
401. Chị Kim Ngân (0919***195): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
402. Chị Nguyễn Thị Song Ngân (0944***313): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
403. Chị Trang: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
404. Chị Dung và chị Trà (0908***019): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
405. Chị Thảo (0799***324): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
406. Anh/chị Nil Nguyen (0902***144): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
407. Chị Mai Trang: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
408. Chị Duyên (0387***526): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
409. Chị Vân (0984***162): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
410. Chị Yến (0989***405): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
411. Anh/chị Phương (0348***295): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
412. Chị Hằng (0902***727): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
413. Anh/chị Tú Anh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
414. Chị Lê Hồng Nhung: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
415. Anh/chị Nguyên Anh (0838***006): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
416. Anh/chị Phương Kát: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
417. Anh/chị Bách Hợp: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
418. Anh/chị Dương Hân (0931***996): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
419. Chị Trinh (0938***887): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
420. Chị Mi: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
421. Chị Uyên (0359***222): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
422. Chị Hiền: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
423. Chị Hồng Nhung: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
424. Chị Yến: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
425. Anh/chị Nguyên: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
426. Chị Thủy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
427. Chị Hà: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
428. Anh/chị Bình: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
429. Chị Quỳnh Anh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
430. Chị Lê Thu Hiền: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
431. Cô Lê Linh Chi: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
432. Anh/chị Thông: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
433. Chị Hằng N.: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
434. Anh/chị Hanh Pham: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.l
435. Chị Bích Duyên: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
436. Chị Trang (0779***377): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
437. Chị Bưu (0708***106): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.

(tiếp tục cập nhật)