Hoạt động

YDV Garage Sale 2023

GarageSaleYDV đã trải qua 8 mùa. Và như cả nhà đều biết, YDV khó mà duy trì tổ chức được Garage Sale hàng năm nếu không nhận được sự hỗ trợ và đóng góp của các anh chị em bạn bè gần xa về mọi mặt và dưới nhiều hình thức. YDV xin chân thành cảm ơn tình cảm của cả nhà.

GS năm nay sẽ được tổ chức vào 2 ngày 16-17/12/2023. Từ 9:00 đến 20:00 mỗi ngày. YDV xin cảm ơn sự đóng góp và hỗ trợ to lớn từ:

1. Art Gallery Thánh Gióng (21 đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7): hỗ trợ địa điểm tổ chức GS2023.
2. Thú y Như Ý: hỗ trợ kho và nhân sự tiếp nhận vật phẩm đóng góp từ mạnh thường quân.
3. Just4Pet: hỗ trợ kho và nhân sự tiếp nhận vật phẩm đóng góp từ mạnh thường quân.
4. Dầu dừa Kim Long: đóng góp vật phẩm.
5. Nhà của Futomaki: đóng góp vật phẩm.
6. Giang Ơi và Team: đồng hành cùng GS.
7. HMB Workshop: hỗ trợ kho và nhân sự tiếp nhận vật phẩm đóng góp từ mạnh thường quân.

8. Chị Huyền Tú: đóng góp vật phẩm.
9. Chị Huỳnh My – 0949***869 đóng góp vật phẩm tại HMP Workshop
10. Anh/Chị Ng Cường – 0905***623 đóng góp vật phẩm tại HMP Workshop
11. Chị Hoa – 0906***818 đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop
12. Anh/Chị Ngọc Xuân (096***413): đóng góp vật phẩm.
13. Chị Phương Thanh (0933***415): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
14. Chị Trang (0924***233): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
15. Chị Loan (0984***230): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
16. Chị Tú (0778***774): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
17. Chị Trà (0909***364): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
18. Chị Ánh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
19. Anh Khôi: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
20. Anh/Chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
21. Chị Hoa: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
22. Anh/Chị L: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
23. Anh Sang (077***053): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
24. Chị Trà (0909***364): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
25. Chị Phượng (097***699): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
26. Chị Hương (0938***193): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
27. Chị Dung (0343***499): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
28. Chị Linh (0905***162): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý
29. Chị Trà (0909***364): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
30. Chị My (094***686): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
31. Anh/chị ThanhBinh Luu (0903***787): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
32. Chị Trúc (0988***951): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
33. Anh Trí Thông (0939***568): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
34. Anh/chị Đỗ Tường Thanh Khiết (0977***722): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
35. Anh Hoàng Tiến (0983***953): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
36. Chị Thanh (0327***686): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
37. Chị Anh Thư (0906***436): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
38. Chị Huyền Tú (0913***672): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
39. Chị Thư Đặng (0908***108): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
40. Chị Yến Anh (0355***443): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
41. Chị Hiền (0933***078): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
42. Cô Bích Ly (0906***039): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
43. Chị Ly (0786***910): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
44. Chị Thảo (0938***306): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
45. Chị Phương (0913***606): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
46. Chị Tố Liên: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
47. Chị Tú Quỳnh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
48. Anh/chị (0796***399): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
49. Chị Thư Nguyễn (0973***560): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
50. Chị Nguyễn Nguyệt (0908***958): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
51. Chị Huệ Bình (0938***165): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
52. Anh/chị Viên (0906***649): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
53. Anh/chị Lương Sơn: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
54. Anh/chị Thanh Châu: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
55. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
56. Chị Trang (0779***377): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
57. Anh/chị Châu Huỳnh (0889***060): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
58. Chị Thủy (0908***562): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
59. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
60. Cty Brand KVina: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
61. Anh/chị Nini: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
62. Chị Trân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
63. Chị Thủy (mẹ Thơ): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
64. Chị Khuyên (0776***806): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
65. Chị Xuân Ny (0902***762): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
66. Anh Huy (0703***914): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
67. Chị Trâm (0342***085): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
68. Chị Lan (0935***805): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
69. Chị Thủy (0908***562): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
70. Anh Trọng Huy (0943***106): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
71. Chị Bình (0908***607): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
72. Cô Thủy (0943***123): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
73. Chị Trinh (0933***485): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
74. Anh Châu (0938***716): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
75. Chị Phương Uyên (0932***298): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
76. Anh/chị Ngọc Phan (0918***088): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
77. Chị Trâm (0986***328): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
78. Chị Bình (0908***607): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
79. Chị Hà (0901***379): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
80. Anh Đoàn Lê (0353***987): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
81. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
82. Chị Nguyễn Thị Hằng (0937***188): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
83. Anh/chị Su Store (0909***492): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
84. Anh/chị Gia Minh (0908***981): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
85. Chị Thu Nguyệt (0907***745): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
86. Chị Cầm (0787***924): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
87. Chị Hồng Hạnh (0933***508): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
88. Chị Ngọc (0979***784): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
89. Chị Xuân Ni: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
90. Anh Bảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
91. Chị Vy (0767***731): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
92. Chị Thảo (0945***643): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
93. Chị Ngân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
94. Chị Dương (0358***965): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
95. Anh/chị An Nguyên (0764***966): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
96. Anh Xuân Thanh (0983***495): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
97. Chị Lê Huyền Mỹ Trinh (0909***882): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
98. Anh/chị Tô Hoàng Châu (0396***420): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
99. Chị Thảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
100. Chị Vy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
101. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
102. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
103. Anh/chị Ca Dao (0906***991): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
104. Chị Xuân Ni: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
105. Anh Bảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
106. Chị Vy (0767***731): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
107. Chị Thảo (0945***643): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
108. Chị Ngân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
109. Chị Dương (0358***965): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
110. Anh/chị An Nguyên (0764***966): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
111. Anh Xuân Thanh (0983***495): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
112. Chị Lê Huyền Mỹ Trinh (0909***882): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
113. Anh/chị Tô Hoàng Châu (0396***420): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
114. Chị Thảo: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
115. Chị Vy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
116. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
117. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
118. Chị Trang Nguyễn (Texas): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
119. Chị Vân Anh (0987***906): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
120. Chị Ngân (0909***322): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
121. Anh Hoàng Tiến (0983***953): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
122. Chị Vy (0702***058): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
123. Chị Kiều Tiên (0332***326): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
124. Chị Hoang Le Kim Truc: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
125. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
126. Anh Nguyễn Hậu: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
127. Chị Trác Thúy Miêu: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
128. Anh Lê Trí (0905***076): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
129. Chị Trang (0924***233): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
130. Chị Hà (0909***505): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
131. Anh Phương Duy (0778***339): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
132. Chị Hoài Thương (0928***695): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
133. Anh/chị Thanh (0789***500): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
134. Chị Hà My (0933***958): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
135. Chị Âu (0797***838): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
136. Anh/chị Hoàng Anh (0983***115): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
137. Anh/chị Thi (0968***968): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
138. Xà phòng dừa – dầu dừa Kim Long: đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
139. Chị Hoàng Oanh (0981***985): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
140. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
141. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
142. Chị Trinh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
143. Chị Châu: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
(tiếp tục cập nhật)
144. Chị Trang (0939***192): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
145. Anh/chị Bửu Châu (0353***817): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
145. Chị Hân (0365***561): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
146. Chị Ánh (0859***024): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
147. Anh Khải Văn (0909***071): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
148. Anh/chị Gia Minh (0362***393): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
149. Chị Quỳnh Anh (0786***884): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
150. Chị Thu Nguyệt (0907***745): đóng góp vật phẩm tại Just4Pet Shop.
151. Chị Bùi Trọng Thuỳ Linh (0786***914): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
152. Anh/chị ẩn danh (0904***209): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
153. Anh/chị Helen Jewelry VN (0918***545): đóng góp vật phẩm tại HMB Workshop.
154. Cty Brand K Vina: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
155. Anh/chị Nil Nguyen (0902***144): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
156. Chị Uyên: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
157. Chị Quỳnh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
158. Chị Yến: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
159. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
160. Anh Lâm (0918***617): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
161. Anh/chị Tú Lê (0899***378): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
162. Chị P.Thảo (0779089163): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
163. Chị Lê Nguyên (0797***740): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
164. Chị Viên (0906***694): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
165. Chị Nhã: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
166. Chị Lan Anh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
167. Chị Xuân Vy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
168. Chị Mỹ Trân (0392***797): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
169. Chị An: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
170. Chị Song Ngân: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
171. Chị Huệ Bình (0938***165): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
172. Chị Ngọc Anh (0335***006): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
173. Anh/chị ẩn danh (0767***263): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
174. Chị Xuân Vy: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
175. Chị Bích Hằng (0969316531): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
176. Anh/chị Nguyen (0902***144): đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.
177. Anh/chị ẩn danh: đóng góp vật phẩm tại phòng khám Thú y bác sĩ Như Ý.

(tiếp tục cập nhật)