Animal Stories

Dấu hiệu cho thấy mèo yêu bạn

  • Nhìn bạn chăm chú
  • Đi tò tò theo bạn
  • Dựng đuôi khi gặp bạn
  • Phát ra tiếng “rừ rừ” khi ở gần bạn
  • Tặng “quà” cho bạn
  • Ngửa bụng khi ở gần bạn
  • Dụi người vào bạn
  • Nằm ngủ trên người bạn

Dịch: Yeudongvat.org