Chung Tay

Nhờ đóng góp từ các mạnh thường quân và hoạt động Garage Sales hằng năm, YDV bên cạnh việc tự trang trải các chi phí cho nhà tình thương thì còn cố gắng hỗ trợ cho các cá nhân, hội nhóm khác đang có khó khăn về kinh phí. Các khoản hỗ trợ này có thể đơn lẻ theo mỗi tình huống khẩn cấp mà YDV nhận tin (và đã xác minh), hoặc cũng có thể là khoản hỗ trợ nhỏ hàng tháng cho các cá nhân đang foster chó/mèo với số lượng lớn.