• Go to Home

Nguyễn Trường Giang

Đồng sáng lập
  • Experience:

    Từ năm 2010

  • Email:

    giang@yeudongvat.org

Phụ trách các vấn đề kỹ thuật, phụ trách phát triển mạng lưới thành viên, định hướng vai trò và phát triển các hoạt động của hội.