Chó – Mèo Tìm Chủ

Đơn vị liên kết


kairo

Đơn vị liên kết


kairo

Đóng góp hỗ trợ YDV


Ngân Hàng Vietcombank
Nguyễn Trường Giang
Số tài khoản: 033.100.375.9409
Chi nhánh Bến Thành – TP.HCM

Danh sách đóng góp T9-T10

Cảm ơn các Anh Chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ YDV. Toàn bộ số tiền đóng góp của các Anh Chị sẽ được dùng để mua thức ăn cho các bé chó mèo ở ngôi nhà Restored Hope Foster Home, dùng trong chi phí điều trị các bé chó mèo được các bạn TNV cứu giúp đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho bất kỳ trường hợp chó mèo nào cần đến sự chăm sóc của thú y để đảm bảo rằng không có bé chó mèo nào phải chết vì chủ nuôi không có điều kiện điều trị.

Khi chuyển khoản, vui lòng để lại họ tên, hoặc gửi mail thông báo đến email: giang@yeudongvat.org để chúng tôi cập nhật thông tin chính xác.

Danh sách các mạnh thường quân đóng góp quỹ YDV sẽ được lưu từng 2 tháng và được cập nhật mỗi ngày. Trong trường hợp các Anh Chị chưa thấy thông tin của mình trên website, vui lòng thông báo đến địa chỉ email trên để chúng tôi kiểm tra và xác nhận với các Anh Chị.

Xin chân thành cảm ơn.


Tháng 8

1. Anh/Chị: Le Bich Khoa

2. Anh/Chị: Cat An

3. Anh/Chị: Huynh Thi Y Nhu

4. Anh/Chị: Dang Minh Luan

5. Anh/Chị: Do Hong Phuc

6. Anh/Chị: Minh Dang & Thuy Trang

7. Anh/Chị: Ngo Thi Hong Linh

8. Anh/Chị: Mi Dep

9. Anh/Chị: Do Kim Oanh

10. Anh/Chị: Le Thi Minh Tam

11. Anh/Chị: IBVCB 1008150048397001

12. Anh/Chị: Huynh Thien Nhan

13. Anh/Chị: IBVCB.1108150062850002

14. Anh/Chị: Song Thu

15. Anh/Chị: Số tk 0071...9656

16. Anh/Chị: Le Thuy Tuong Vi

17. Anh/Chị: Le Pham Xuan Kim

18. Anh/Chị: Nguyen Thi Le Van

19. Anh/Chị: Hồng Lợi

20. Anh/Chị: Tran Thi Ngoc Thao

21. Anh/Chị: IBVCB 1908150777456001

22. Anh/Chị: Nguyen Thi Hoang Tien

23. Anh/Chị: Lam Ngoc Dao

24. Anh/Chị: Số tài khoản 0531...233

Tháng 9

1. Anh/Chị: VNMB20150903178067

2. Anh/Chị: VNMB20150903177637

3. Anh/Chị: Hua Ha Tuyen

4. Anh/Chị: Minh Dang & Thuy Trang

5. Anh/Chị: IBVCB0309150411609001

6. Anh/Chị: Nguyen Mai Phuong

7. Anh/Chị: Bui Thanh Huong

8. Anh/Chị: IBVCB0309150116110001

9. Anh/Chị: IBVCB0309150668646002

10. Anh/Chị: Nguyen Khanh Tra My

11. Anh/Chị: Cat Anh

12. Anh/Chị: IBVCB0309150539472003

13. Anh/Chị: Số tài khoản 0071...391

14. Anh/Chị: Dao Phuong Dung

15. Anh/Chị: Ta Minh Dong Xuan

16. Anh/Chị: IBVCB0309150851660001

17. Anh/Chị: Do Hong Phuc

18. Anh/Chị: Nguyen Dinh Phuong Thao

19. Anh/Chị: Le Nguyen Phuong Thao

20. Anh/Chị: Vu Thanh Thuy

21. Anh/Chị: Le Nha Uyen

22. Anh/Chị: Viet Nga

23. Anh/Chị: IBVCB.0409150202931009

24. Anh/Chị: Le Thi Hoang Yen

25. Anh/Chị: Van Anh

26. Anh/Chị: Anh Pi

27. Anh/Chị: Huynh Thi Khanh Hong

28. Anh/Chị: IBVCB.0409150850851003

29. Anh/Chị: IBVCB.0409150113575001

30. Anh/Chị: IBVCB 0409150006412002

31. Anh/Chị: Minh Dang & Thuy Trang

32. Anh/Chị: Tran Thi Hoa

33. Anh/Chị: Nguyen Thi Thanh Nhan

34. Anh/Chị: Do Thi Van Anh

35. Anh/Chị: Tran Thu Ha

36. Anh/Chị: IBVCB.0709151000749002

37. Anh/Chị: Sally Nguyen

38. Anh/Chị: Dao Nguyen Thanh Tram

39. Anh/Chị: Cao Tuyen

40. Anh/Chị: IBVCB0809150033622001

41. Anh/Chị: Nguyen Tuan Anh

42. Anh/Chị: Nguyen Phuong Mai

43. Anh/Chị: Thai Tien Hung

44. Anh/Chị: Pham Thuy Bao Ngoc

45. Anh/Chị: IBVCB0809150578826001

46. Anh/Chị: IBVCB0809150578826001

47. Anh/Chị: Ngo Thi Hong Linh

48. Anh/Chị: Ho Thuy Van Khanh

49. Anh/Chị: Số tài khoản 03810...8094

50. Anh/Chị: Lu Van Anh

51. Anh/Chị: Tran Thi Ngoc Thao

52. Anh/Chị: IBVCB1109150812063001

53. Anh/Chị: Janet Do Pham

54. Anh/Chị: IBVCB1209150683441003

55. Anh/Chị: IBVCB1309150282696001

56. Anh/Chị: Le Thi Minh Sa

57. Anh/Chị: Dinh Nhat Thanh

58. Anh/Chị: Nguyen Hoang Mai

59. Anh/Chị: Le Bich Khoa

60. Anh/Chị: Do Kim Oanh

61. Anh/Chị: Chau Thi Le Phuong

62. Anh/Chị: Tran Tu Linh

Tháng 10

1. Anh/Chị: Do Hong Phuc

2. Anh/Chị: Số TK 0561...8359

3. Anh/Chị: Ngo Thi Hong Linh

4. Anh/Chị: IBVCB 0110150161527001

Liên Kết Mạng Xã Hội

Đóng Góp Trực Tuyến


Thanh toán an toàn với VTC Pay!

 • pic-4
 • pic-7
 • pic-3
 • pic-1
 • pic-2
 • pic-7
 • pic-2
 • pic-1
 • pic-5
 • pic-5
 • pic-6
 • pic-3
 • pic-6
 • pic-4
 • pic-8