Chó – Mèo Tìm Chủ

Đơn vị liên kết


kairo

Đơn vị liên kết


kairo

Đóng góp cho YDV


Ngân Hàng Vietcombank
Trần Thị Đoan Vy
Số tài khoản: 0421003766282
Chi nhánh Phú Thọ – TP.HCM

Danh sách đóng góp T8-T9

Cảm ơn các Anh Chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ YDV. Toàn bộ số tiền đóng góp của các Anh Chị sẽ được dùng để mua thức ăn cho các bé chó mèo ở ngôi nhà Restored Hope Foster Home, dùng trong chi phí điều trị các bé chó mèo được các bạn TNV cứu giúp đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho bất kỳ trường hợp chó mèo nào cần đến sự chăm sóc của thú y để đảm bảo rằng không có bé chó mèo nào phải chết vì chủ nuôi không có điều kiện điều trị.

Khi chuyển khoản, vui lòng để lại họ tên, hoặc gửi mail thông báo đến email: vy.doan@yeudongvat.org để chúng tôi cập nhật thông tin chính xác.

Danh sách các mạnh thường quân đóng góp quỹ YDV sẽ được lưu từng 2 tháng và được cập nhật mỗi ngày. Trong trường hợp các Anh Chị chưa thấy thông tin của mình trên website, vui lòng thông báo đến địa chỉ email trên để chúng tôi kiểm tra và xác nhận với các Anh Chị.

Xin chân thành cảm ơn.


Tháng 8

1. Anh/Chị: Hang Nguyen

2. Anh/Chị: Thi Thu Huyen Vu

3. Anh/Chị: Thien Nguyen

4. Anh/Chị: Cat Tuong Nguyen

5. Anh/Chị: Sender gởi ngày 5/8 lúc 11:32AM

6. Anh/Chị: Sender gởi ngày 5/8 lúc 13:52PM

7. Anh/Chị: Tài khoản có số ...9656

8. Anh/Chị: Thanh

9. Anh/Chị: Tran Tu Anh

10. Anh/Chị: Tài khoản có số ...63038

11. Anh/Chị: Nguyen Thuy Linh

12. Anh/Chị: Sender gởi ngày 8/8 lúc 9:43AM

13. Anh/Chị: Phuoc (Ta Nguyen) & Phuong Thuy

14. Anh/Chị: Jasmine Pham

15. Anh/Chị: Sender gởi ngày 11/8 lúc 12:23AM

16. Anh/Chị: Van Dang

17. Anh/Chị: Sender gởi ngày 14/8 lúc 12:21AM

18. Anh/Chị: Sender gởi ngày 21/8 lúc 15:01PM

19. Anh/Chị: Sender gởi ngày 23/8 lúc 10:16AM

20. Anh/Chị: Sender gởi ngày 24/8 lúc 11:33AM

21. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...997001

22. Anh/Chị: Crystal Ngocpham

23. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...195545

24. Anh/Chị: Mita

25. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...037001

26. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...543001

27. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...979001

28. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...735001

29. Anh/Chị: Số tài khoản ...03851

30. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 lúc 20:24PM

31. Anh/Chị: Mei Liang

32. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...933002

33. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...773001

34. Anh/Chị: Sender gởi ngày 28/8 Ref IVCB ...97819

35. Anh/Chị: Nguyen Thi Ngoc Ha

36. Anh/Chị: Nguyen Thi Hanh Nguyen

37. Anh/Chị: Ngo Thi Hong Linh

38. Anh/Chị: Nguyen Minh Huong

39. Anh/Chị: Tu Le Mai Khanh

40. Anh/Chị: Mai Khanh Ha

41. Anh/Chị: Nguyen Thuy Linh

42. Anh/Chị: Tu Cao

43. Anh/Chị: Le Van Anh

44. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 Ref IVCB...771001

45. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 Ref IVCB...153016

46. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 Ref IVCB...153043

47. Anh/Chị: Nguyen Phuong Quynh

48. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 Ref IVCB...153274

49. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 Ref IVCB...243002

50. Anh/Chị: Tran Vinh

51. Anh/Chị: Tran Thi Nguyen

52. Anh/Chị: Ho Cong Danh

53. Anh/Chị: Dong Thi To Uyen

54. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 Ref IVCB...154869

55. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 Ref IVCB...013001

56. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 Ref IVCB...155091

57. Anh/Chị: Nguyen Ngoc Thuy

58. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 lúc 20:11PM

59. Anh/Chị: Sender gởi ngày 29/8 lúc 21:41PM

60. Anh/Chị: Sender 29/8 Ref IVCB...913001

61. Anh/Chị: Sender gởi ngày 30/8 lúc 0:18AM

62. Anh/Chị: Dung Ngo

Tháng 9

1. Anh/Chị: Thu Thuy

2. Anh/Chị: Tram Luong

3. Anh/Chị: Chu Thi Huong Thao

4. Anh/Chị: Le Huong Giang

5. Anh/Chị: Nguyen Son Nam

6. Anh/Chị: Vo Chan Phuong

7. Anh/Chị: Bui Thi Van Anh

8. Anh/Chị: Nguyen Ngoc Tuyet

9. Anh/Chị: Le Nguyen Minh Hien

10. Anh/Chị: Dinh Nhat Thanh

11. Anh/Chị: Tài khoản có số...09656

12. Anh/Chị: Tài khoản có số...86918

13. Anh/Chị: Tran Thi Thu Phuong

14. Anh/Chị: Thanh Tung Lai

15. Anh/Chị: Sender gởi ngày 4/9 Ref IVCB... 783002

16. Anh/Chị: Mai Phuong

17. Anh/Chị: Tran Thanh Tam

18. Anh/Chị: Thao Tran

19. Anh/Chị: Truc Anh

20. Anh/Chị: Thu

21. Anh/Chị: Ngo Thi Hong Linh

22. Anh/Chị: Tu & Tra Nu

23. Anh/Chị: Nguyen Thi Hai Dung

24. Anh/Chị: Sender gởi ngày 13/9 lúc 12:39PM

25. Anh/Chị: Thi Khanh Ngoc Vuong

26. Anh/Chị: Tài khoản có số ...86918

27. Anh/Chị: Lương Thiên Kim (Kimmie Lương)Liên Kết Mạng Xã Hội

Đóng Góp Trực Tuyến


Thanh toán an toàn với VTC Pay!
 • pic-4
 • pic-7
 • pic-3
 • pic-1
 • pic-2
 • pic-7
 • pic-2
 • pic-1
 • pic-5
 • pic-5
 • pic-6
 • pic-3
 • pic-6
 • pic-4
 • pic-8

mua lan ong dia